Organisatie De Club

Organisatie Muziekvereniging De Club

 

Muziekvereniging De Club heeft een bestuur dat uit 5 personen bestaat:

Voorzitter + vakbestuurslid C&S: Gert-Jan Dijkstra
Secretaris: Renate Bos
Penningmeester: Karen Wever
Vakbestuurslid PR&W: Bert Aalders (interim)
Vakbestuurslid J&O: Anja van den Berg

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tevens het dagelijks bestuur.

Daarnaast hebben we 3 commissies, met verschillende taken. Het voorzitterschap van elke commissie wordt ingevuld door een vakbestuurslid. Hij of zij is tussenpersoon tussen commissie en bestuur. De ideale bezetting van de commissie is vijf personen, inclusief het vakbestuurslid. De commissies werken onderling en met het bestuur samen. Commissies kunnen altijd steun vragen van andere leden.

 

 

Commissie Concerten & Samenspel (C&S)

Vakbestuurslid: Gert-Jan Dijkstra
Desiré Dijkstra
Elles Grootherder
Albert Pleiter

De Commissie C&S zorgt dat het oubollige karakter van een harmonie of slagwerkgroep verdwijnt door bijzondere concerten te organiseren. Samen met je medecommissieleden bedenken ze deze concerten en zorgen ze voor de organisatie ervan.

 

Als een soort subcommissie / werkgroep zoekt de Muziekcommissie uit welke muziek we tijdens de diverse concerten spelen. In de muziekcommissie zitten:

Römanö Mediati
Dick van Bindsbergen
Dennis Bos
Aloys Duis
Desiré Dijkstra (bibliothecaris)
Joris Lumeij
Karel den Otter

 

 

Commissie PR & Werving (PR&W)

Vakbestuurslid: Bert Aalders
Pascal Bos
Karin den Otter - van der Velden

De Commissie PR&W heeft als doel het werven van financiële middelen (acties, adverteerders Club Accoorden en sponsoren voor concerten) en het promoten van de identiteit (gezellige vereniging, die op goed niveau speelt) en activiteiten van De Club.  Samen bedenken ze acties om geld te werven en acties om onze vereniging en dus het muziek maken te promoten.

De commissie komt incidenteel bij elkaar, als er veel te  bespreken valt. Karin schrijft persberichten voor concerten en bijzondere gebeurtenissen en doet de redactie van Club Accoorden, houdt de website en Facebook bij. Pascal bedenkt acties en maakt afspraken met de bedrijven die aan de actie meedoen. Als er een extra iemand bij komt, kunnen we taken verdelen. Samen zoeken we naar middelen om meer sponsoren en donateurs te krijgen en houden.

 

Commissie Jeugd & Opleidingen (J&O)

Vakbestuurslid: Anja van den Berg
Marit Bergers
Richard Ouwejan

De jeugd heeft de toekomst! Als J&O zorg je ervoor dat de jeugd zich thuis voelt bij De Club. Een belangrijk aspect is het werven van jeugd en het zorgen voor activiteiten (concerten, festival, uitje) van het leerlingenorkest. De contacten met de dirigent van Step-Up lopen via de commissie. De commissie onderhoudt ook de contacten met de ouders van leerlingen. Ook houdt J&O zich bezig met de opleiding en examens bij de muziekschool of privé-docenten.

 

Investeringscommissie

Hans Lanters
Dick van Bindsbergen
Albert Pleiter

Er is een financiële commissie die investeringsvoorstellen van het bestuur beoordeelt en daarover adviseert. Dat wil zeggen: elke aanschaf van een goed waarvan de vereniging meerdere jaren gebruik zal maken. De commissie toetst op wenselijkheid/noodzakelijkheid van de investeringen en impact op de financiële situatie van de vereniging.

 

Zie voor uitgebreide informatie het ledengedeelte van de website.

Additional information