Aanmeldformulier donateur

Wilt u Muziekvereniging De Club financieel steunen? Wij zijn blij met elke bijdrage!

Nadat u onderstaand aanmeldformulier hebt ingevuld en verzonden, registreren wij u als donateur van onze vereniging. Door verzending van het formulier hebt u ons tevens gemachtigd de door u aangegeven bijdrage van uw IBAN rekening af te schrijven.

Jaarlijks, begin januari, schrijven wij uw bijdrage af van de aangegeven IBAN rekening. Indien u een doorlopende machtiging hebt afgegeven en uw e-mail adres bij ons bekend is, ontvangt u in december een vooraankondiging van deze afschrijving. In het geval u uw donateurschap zou willen beëindigen hebt u dan - voordat de incasso plaatsvindt - de gelegenheid dit via e-mail, brief of telefoon aan ons te laten weten.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Vereiste informatie.
Voorletters en naam *
Straat en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
E-mail adres
Telefoonnummer
IBAN of bankrekening *
Bedrag € *
Soort machtiging *
Doorlopend
Eenmalig

Additional information